CN, 4

Chủ Nhật

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Särkänniemi
  2. Thời tiết Kauppi
  3. Thời tiết Amuri
  4. Thời tiết Ratina
  5. Thời tiết Tampereen Rautatieasema

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Finland
  3. Thời tiết Pirkanmaa
  4. Thời tiết Tampere
  5. CN, 4 Thg6 thời tiết ở Tampere
© 2023 Weawow Tiếng việt