Thứ Sáu

Max Min
Parkano

Sáu, 7 Thg5 thời tiết

Nhiệt độ rõ ràng.

Cường độ cực tím

Mây phủ

Độ ẩm

Điểm sương

Áp Suất

Gió

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Hình ảnh nổi bật

© 2021 Weawow Tiếng việt