Hôm nay

Hôm nay

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

Chưa.

Các thẻ

 1. Độ dốc ở Kajaani
 2. Hội đồng quản trị ở Kajaani
 3. đồi núi ở Kajaani
 4. Bao phủ ở Kajaani
 5. Trẻ ở Kajaani
 6. Cưỡi ngựa ở Kajaani
 7. đứng ở Kajaani
 8. Trượt tuyết ở Kajaani
 9. Đeo ở Kajaani
 10. Áo khoác ở Kajaani
 1. Thế giới
 2. Finland
 3. Thời tiết Kainuu
 4. Thời tiết Kajaani
 5. Hôm nay thời tiết ở Kajaani
© 2023 Weawow Tiếng việt