Năm, 25

Thứ Năm

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Izvoarele
 2. Thời tiết Chiciureni
 3. Thời tiết Gheaba
 4. Thời tiết Schiulești
 5. Thời tiết Mâneciu-Pământeni
 6. Thời tiết Făcăieni
 7. Thời tiết Izvoarele

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Romania
 3. Thời tiết Prahova
 4. Thời tiết Măneciu-Ungureni
 5. Năm, 25 Thg7 thời tiết ở Măneciu-Ungureni
© 2024 Weawow Tiếng việt