Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Splaiul 1 Decembrie 1918
  2. Thời tiết Strada Nera
  3. Thời tiết Municipiul Lugoj
  4. Thời tiết Tapia
  5. Thời tiết Lugojel

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Romania
  3. Thời tiết Timiș
  4. Thời tiết Lugoj
  5. Ngày mai thời tiết ở Lugoj
© 2024 Weawow Tiếng việt