Hôm nay

Max Min
Sana'

Hôm nay thời tiết

Nhiệt độ rõ ràng.

Xác suất vắt

Mây phủ

Độ ẩm

Điểm sương

Áp Suất

Gió

Chỉ số UV

Sự thịnh vượng

Hình ảnh Thời tiết ở Sana'

Nổi bật

© 2018 weawow