Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Ngày mai thời tiết ở Sana'

:

Ngày mai thời tiết

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Ngày mai Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Ngày mai Điều kiện đám mây 24 giờ

Ngày mai Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T3 23 Tứ 24 Năm 25 Sáu 26 Bảy 27 CN 28 T2 29 T3 30 Tứ 31 Năm 1

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:19

Hoàng hôn5:56

Hoàng hôn17:42

Hoàng hôn18:05


:


Hình ảnh Thời tiết ở Sana'

Nổi bật

© 2018 weawow