Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Ngày mai thời tiết ở Sana'

:

Ngày mai thời tiết

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Ngày mai Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Ngày mai Điều kiện đám mây 24 giờ

Ngày mai Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Tứ 25 Năm 26 Sáu 27 Bảy 28 CN 29 T2 30 T3 1 Tứ 2 Năm 3 Sáu 4

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:28

Hoàng hôn5:06

Hoàng hôn18:06

Hoàng hôn18:28


:


Hình ảnh Thời tiết ở Sana'

Nổi bật

© 2018 weawow