Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Subang Regency

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 19 T3 20 Tứ 21 Năm 22 Sáu 23 Bảy 24 CN 25 T2 26 T3 27 Tứ 28 Năm 1 Sáu 2 Bảy 3 CN 4

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:54

Hoàng hôn5:33

Hoàng hôn18:12

Hoàng hôn18:33


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 19:00
  • Hôm nay 22:00
  • Ngày mai 1:00
  • Ngày mai 4:00
  • Ngày mai 7:00
  • Ngày mai 10:00
  • Ngày mai 13:00
  • Ngày mai 16:00

Hình ảnh Thời tiết ở Subang Regency

Nổi bật

© 2018 weawow