Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Sulaymaniyah

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Tứ 21 Năm 22 Sáu 23 Bảy 24 CN 25 T2 26 T3 27 Tứ 28 Năm 29 Sáu 30 Bảy 31 CN 1 T2 2 T3 3

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:12

Hoàng hôn5:47

Hoàng hôn18:22

Hoàng hôn18:47


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00

Những người Sulaymaniyah nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Sulaymaniyah.

Những thẻ phổ biến của Sulaymaniyah

  • There is no tag in the photo of Sulaymaniyah.

Hình ảnh Thời tiết ở Sulaymaniyah

There is no post in weawow at Sulaymaniyah. If you post the photo of Sulaymaniyah, your photo will be the first one of Sulaymaniyah.

Nổi bật

© 2018 weawow