Bảy, 27

Thứ Bẩy

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Castilho
  2. Thời tiết State of São Paulo
  3. Thời tiết Andradina

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Brazil
  3. Thời tiết São Paulo
  4. Bảy, 27 Thg7 thời tiết ở São Paulo
© 2024 Weawow Tiếng việt