Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Kirkuk

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 11 T3 12 Tứ 13 Năm 14 Sáu 15 Bảy 16 CN 17 T2 18 T3 19 Tứ 20 Năm 21 Sáu 22 Bảy 23 CN 24

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc7:01

Hoàng hôn6:33

Hoàng hôn16:50

Hoàng hôn17:18


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00

Những người Kirkuk nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Kirkuk.

Những thẻ phổ biến của Kirkuk

  • There is no tag in the photo of Kirkuk.

Hình ảnh Thời tiết ở Kirkuk

There is no post in weawow at Kirkuk. If you post the photo of Kirkuk, your photo will be the first one of Kirkuk.

Nổi bật

© 2017 weawow