Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Karbala

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 20 T3 21 Tứ 22 Năm 23 Sáu 24 Bảy 25 CN 26 T2 27 T3 28 Tứ 29 Năm 30 Sáu 1 Bảy 2 CN 3

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:38

Hoàng hôn6:12

Hoàng hôn17:00

Hoàng hôn17:26


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00
  • Ngày mai 15:00
  • Ngày mai 18:00

Những người Karbala nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Karbala.

Những thẻ phổ biến của Karbala

  • There is no tag in the photo of Karbala.

Hình ảnh Thời tiết ở Karbala

There is no post in weawow at Karbala. If you post the photo of Karbala, your photo will be the first one of Karbala.

Nổi bật

© 2017 weawow