Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C

Hôm nay thời tiết ở Karbala

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

hPa

Thời tiết 10 ngày

Tứ 27 Năm 28 Sáu 29 Bảy 30 CN 1 T2 2 T3 3 Tứ 4 Năm 5 Sáu 6 Bảy 7 CN 8 T2 9 T3 10

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:55 AM

Hoàng hôn5:31 AM

Hoàng hôn5:53 PM

Hoàng hôn6:18 PM


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 0:00
  • Hôm nay 3:00
  • Hôm nay 6:00
  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00

Xu hướng thời tiết tại Karbala

Những người Karbala nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Karbala.

Những thẻ phổ biến của Karbala

  • There is no tag in the photo of Karbala.

Hình ảnh Thời tiết ở Karbala

There is no post in weawow at Karbala. If you post the photo of Karbala, your photo will be the first one of Karbala.

Nổi bật

© 2017 weawow