Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Baghdad

:

Hôm nay thời tiết

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Hôm nay Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Hôm nay Điều kiện đám mây 24 giờ

Hôm nay Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Bảy 16 CN 17 T2 18 T3 19 Tứ 20 Năm 21 Sáu 22 Bảy 23 CN 24 T2 25

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:59

Hoàng hôn6:32

Hoàng hôn16:56

Hoàng hôn17:24


:


Những người Baghdad nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Baghdad.

Những thẻ phổ biến của Baghdad

  • There is no tag in the photo of Baghdad.

Hình ảnh Thời tiết ở Baghdad

There is no post in weawow at Baghdad. If you post the photo of Baghdad, your photo will be the first one of Baghdad.

Nổi bật

© 2017 weawow