Về giấy phép ảnh

Weawow chỉ bán ảnh free bản quyền. Những bức ảnh này có thể được sử dụng nhiều lần bởi cùng một khách hàng trong phạm vi được cấp phép. Bản quyền của ảnh tĩnh thuộc về nhiếp ảnh gia. Do đó, khách hàng không thể chuyển nhượng hoặc bán ảnh đã mua.

Có 3 giấy phép cho ảnh đã mua - giấy phép thường xuyên, giấy phép mở rộng và cho mục đích biên tập. Vui lòng lưu ý rằng phạm vi sử dụng ảnh khác nhau tùy thuộc vào loại giấy phép.
Nếu chúng tôi xác nhận rằng Người dùng đang sử dụng dịch vụ theo một cách vi phạm phạm vi của giấy phép hoặc Điều khoản, dịch vụ đó đã hết hạn và chúng tôi yêu cầu thanh toán tiền phạt. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng dịch vụ này.

Mục đích sử dụng Cho mục đích biên tập Giấy phép bình thường Giấy phép mở rộng
Sử dụng hình ảnh trên trang tin tức, trang blog hoặc SNS. Số lượng hiển thị không giới hạn Hiển thị lên đến 1 triệu lần. Số lượng hiển thị không giới hạn
Sử dụng hình ảnh trên các phương tiện Internet để xúc tiến việc bán hàng hoặc quảng cáo Không khả thi Hiển thị lên đến 1 triệu lần. Số lượng hiển thị không giới hạn
Sử dụng hình ảnh trong tài liệu in để khuyến mại hoặc quảng cáo Không khả thi In lên đến 1 triệu bản Số lượng bản sao không giới hạn
Sử dụng hình ảnh trong các sản phẩm cụ thể để bán hàng
Bưu thiếp, thiệp chúc mừng, tem, nhãn dán, trò ghép hình, quần áo, phần mềm, v.v.
Không khả thi Không khả thi Khả thi
Hiển thị thông tin "© Photographer name / Weawow" Cần thiết Không yêu cầu Không yêu cầu
Sử dụng ảnh được cấp phép bởi thành viên trong nhóm của bạn Khả thi Khả thi Khả thi
Chuyển nhượng quyền sở hữu ảnh đã mua cho một cá nhân hoặc tổ chức khác Không khả thi Không khả thi Không khả thi
© 2024 Weawow Tiếng việt