Thời tiết 4°C
Ngày chụp ảnh
Đã tải lên 2019-03-22 16:57

Giấy phép bán hàng

  1. Chứng nhận quyền sử dụng hình ảnh cá nhận: Không được gửi

    Chứng nhận quyền sử dụng hình ảnh tài sản: Không được gửi