Hình ảnh Sáng sớm có sương mù dày đặc ở Thế giới

  • Nhiệt độ phổ biến 10-22 độ.
© 2021 Weawow Tiếng việt