Chính sách Cookie

Cookie, khi duyệt màn hình web, bằng cách gửi một tệp dữ liệu nhỏ từ máy chủ của trang web đến trình duyệt của người dùng, là một công nghệ giúp người dùng sử dụng mọi thứ thuận tiện hơn.

Mục đích của Cookies

Nó không được bao gồm trong thông tin mà một cá nhân có thể được xác định trong Cookie được gửi dưới dạng tệp dữ liệu trong Weawow ("Dịch vụ"). Mục đích chính của Cookie của Dịch vụ này là Người dùng truy cập nhiều lần dễ dàng hơn. Các mục đích cụ thể như sau:

  • Hành vi của người dùng khi dùng dịch vụ này trong khi đăng xuất (Wow, Theo dõi, v.v.) được ghi lại trong Cookie, để phản ánh hành động được ghi lại trong Cookie khi bạn đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của người dùng.
  • Khi người dùng đăng nhập, bạn sẽ không mất công nhập liệu.
  • Sau khi người dùng đã đăng nhập, để chuyển sang trang họ mong muốn.
  • Để hiểu và nâng cao chất lượng xu hướng người dùng.

Thời gian lưu giữ Cookies

Khoảng thời gian Cookie ở lại trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, nó sẽ phụ thuộc vào việc đó là Cookie "vĩnh viễn" hay "phiên". Với cookie phiên, nó có thể ở trên thiết bị của người dùng cho đến khi người dùng ngừng xem. Cookie tồn tại cho đến ngày hết hạn hoặc xóa, còn không nó sẽ ở trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

Cách đặt Cookie

Vui lòng thay đổi từ cài đặt Cookie của trình duyệt trên PC hoặc trình duyệt di động của người dùng (chức năng "Cài đặt" và "Công cụ"). Nếu bạn đặt trình duyệt của mình để tắt Cookie và các công nghệ khác, thì có khả năng Dịch vụ này không hoạt động bình thường, vui lòng hiểu cho.

Khác

Dịch vụ này được sử dụng để đảm bảo và cải thiện chất lượng để hiểu xu hướng của người dùng trong việc tận dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba như Google Analytics. Nó bảo vệ các tiêu chuẩn sử dụng được đặt ra trong "Giới thiệu về Cookie" ngay cả khi bạn tận dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba.
Phương pháp ngừng hoạt động của chính sách bảo mật và Cookie trong lượt truy cập công cụ phân tích của bên thứ ba (chọn không tham gia) như sau.
Security and privacy of Google Analytics Universal Analytics
Google Analytics Opt-out Browser Add-on

© 2024 Weawow Tiếng việt