Bán ảnh của bạn, mua ảnh đẹp

Tất cả ảnh
Chợ mua bán
Nhiếp ảnh gia
Tất cả ảnh
Chợ mua bán
Nhiếp ảnh gia
  1. Hoàng hôn
  2. đám mây
  3. Thiên nhiên
  4. Phong cảnh
  5. Mùa thu
  6. Hoa hoa

Dự báo thời tiết với những bức ảnh đẹp của các nhiếp ảnh gia

Ảnh phù hợp với dự báo thời tiết của bạn sẽ được hiển thị cho nhiều người xem để họ sử dụng hàng ngày hoặc kế hoạch du lịch.
Thông tin thời tiết sẽ được tự động đính kèm dựa trên ngày chụp ảnh, vì vậy quá trình đăng ảnh rất dễ dàng.
Sau khi hình anh được phê duyệt, bạn sẽ có thể bán ảnh của mình cho mọi người trên khắp thế giới.

Bán ảnh của bạn

Bất kể bạn có phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay không, bạn có thể bán ảnh của mình cho mọi người trên toàn thế giới.

Tiếp cận với mọi người trên toàn thế giới

Weawow khả dụng trên 51 ngôn ngữ. Tiếp cận với mọi người trên toàn thế giới, tập trung vào thời tiết.

Tỷ lệ tiền bản quyền là 75%

Tỷ lệ tiền bản quyền là 75%, đây là mức cao nhất của ngành ảnh stock.

Yêu cầu chuyển với PayPal

Thanh toán cho sản phẩm của bạn sẽ được chuyển qua tài khoản PayPal.

Quy trình bán ảnh

Đăng ký thông tin làm nhiếp ảnh gia và xin phê duyệt marketing cho từng bức ảnh. Khi đăng ký được chấp nhận, bạn có thể bắt đầu bán ảnh.

1.

Đăng ảnh

Tạo tài khoản Weawow miễn phí và đăng nhập. Sau đó đăng ảnh của bạn.

2.

Cài đặt bán hàng

Thiết lập để bán ảnh và đăng ký.

3.

Bắt đầu bán

Việc bán ảnh sẽ được chấp thuận nếu nó đáp ứng các tiêu chí, ảnh sẽ được bán trên khắp nơi trên thế giới.

© 2024 Weawow Tiếng việt