Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Onești
 2. Thời tiết Zubrești
 3. Thời tiết Zubreşti
 4. Thời tiết Recea
 5. Thời tiết Taghil
 6. Thời tiết Negrești

Các thẻ

 1. Bánh ngọt ở Strășeni
 2. Món ăn ở Strășeni
 3. Chó ở Strășeni
 4. Bao phủ ở Strășeni
 5. Chim ở Strășeni
 6. Màu xanh lá ở Strășeni
 7. Giữ ở Strășeni
 8. đứng ở Strășeni
 9. Bàn ở Strășeni
 10. Ăn ở Strășeni
 1. Thế giới
 2. Moldova
 3. Thời tiết Strășeni
 4. Ngày mai thời tiết ở Strășeni
© 2023 Weawow Tiếng việt