Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Medina

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Bảy 16 CN 17 T2 18 T3 19 Tứ 20 Năm 21 Sáu 22 Bảy 23 CN 24 T2 25 T3 26 Tứ 27 Năm 28 Sáu 29

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:58

Hoàng hôn6:33

Hoàng hôn17:36

Hoàng hôn18:01


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00

Những người Medina nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Medina.

Những thẻ phổ biến của Medina

  • There is no tag in the photo of Medina.

Hình ảnh Thời tiết ở Medina

There is no post in weawow at Medina. If you post the photo of Medina, your photo will be the first one of Medina.

Nổi bật

© 2017 weawow