Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Sabzevar

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Bảy 24 CN 25 T2 26 T3 27 Tứ 28 Năm 29 Sáu 30 Bảy 31 CN 1 T2 2 T3 3 Tứ 4 Năm 5

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:36

Hoàng hôn6:11

Hoàng hôn18:54

Hoàng hôn19:19


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Ngày mai 1:30
  • Ngày mai 4:30
  • Ngày mai 7:30
  • Ngày mai 10:30
  • Ngày mai 13:30
  • Ngày mai 16:30
  • Ngày mai 19:30
  • Ngày mai 22:30

Những người Sabzevar nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Sabzevar.

Những thẻ phổ biến của Sabzevar

  • There is no tag in the photo of Sabzevar.

Hình ảnh Thời tiết ở Sabzevar

There is no post in weawow at Sabzevar. If you post the photo of Sabzevar, your photo will be the first one of Sabzevar.

Nổi bật

© 2018 weawow