Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Iringa

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 21 T3 22 Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1 Bảy 2 CN 3

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:42

Hoàng hôn6:20

Hoàng hôn18:26

Hoàng hôn18:48


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00

Những người Iringa nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Iringa.

Những thẻ phổ biến của Iringa

  • There is no tag in the photo of Iringa.

Hình ảnh Thời tiết ở Iringa

There is no post in weawow at Iringa. If you post the photo of Iringa, your photo will be the first one of Iringa.

Nổi bật

© 2018 weawow