Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Qalansuwa

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1 Bảy 2 CN 3 T2 4 T3 5

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:37

Hoàng hôn5:10

Hoàng hôn19:36

Hoàng hôn20:04


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 3:00
  • Hôm nay 6:00
  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00

Những người Qalansuwa nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Qalansuwa.

Những thẻ phổ biến của Qalansuwa

  • There is no tag in the photo of Qalansuwa.

Hình ảnh Thời tiết ở Qalansuwa

There is no post in weawow at Qalansuwa. If you post the photo of Qalansuwa, your photo will be the first one of Qalansuwa.

Nổi bật

© 2018 weawow