Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Iğdır

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1 Bảy 2 CN 3 T2 4

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc4:40

Hoàng hôn4:09

Hoàng hôn19:22

Hoàng hôn19:53


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00
  • Ngày mai 15:00

Những người Iğdır nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Iğdır.

Những thẻ phổ biến của Iğdır

  • There is no tag in the photo of Iğdır.

Hình ảnh Thời tiết ở Iğdır

There is no post in weawow at Iğdır. If you post the photo of Iğdır, your photo will be the first one of Iğdır.

Nổi bật

© 2018 weawow