Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Balıkesir

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T3 22 Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1 Bảy 2 CN 3 T2 4

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:48

Hoàng hôn5:17

Hoàng hôn20:22

Hoàng hôn20:53


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00
  • Ngày mai 15:00
  • Ngày mai 18:00
  • Ngày mai 21:00

Những người Balıkesir nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Balıkesir.

Những thẻ phổ biến của Balıkesir

  • There is no tag in the photo of Balıkesir.

Hình ảnh Thời tiết ở Balıkesir

There is no post in weawow at Balıkesir. If you post the photo of Balıkesir, your photo will be the first one of Balıkesir.

Nổi bật

© 2018 weawow