Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Pesqueira

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 25 T2 26 T3 27 Tứ 28 Năm 1 Sáu 2 Bảy 3 CN 4 T2 5 T3 6 Tứ 7 Năm 8 Sáu 9 Bảy 10

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:31

Hoàng hôn5:09

Hoàng hôn17:48

Hoàng hôn18:09


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00

Những người Pesqueira nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Pesqueira.

Những thẻ phổ biến của Pesqueira

  • There is no tag in the photo of Pesqueira.

Hình ảnh Thời tiết ở Pesqueira

There is no post in weawow at Pesqueira. If you post the photo of Pesqueira, your photo will be the first one of Pesqueira.

Nổi bật

© 2018 weawow