Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Narsarsuaq

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 20 T3 21 Tứ 22 Năm 23 Sáu 24 Bảy 25 CN 26 T2 27 T3 28 Tứ 29 Năm 30 Sáu 1 Bảy 2 CN 3

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc8:22

Hoàng hôn7:29

Hoàng hôn15:12

Hoàng hôn16:05


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 0:00
  • Hôm nay 3:00
  • Hôm nay 6:00
  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00

Những người Narsarsuaq nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Narsarsuaq.

Những thẻ phổ biến của Narsarsuaq

  • There is no tag in the photo of Narsarsuaq.

Hình ảnh Thời tiết ở Narsarsuaq

There is no post in weawow at Narsarsuaq. If you post the photo of Narsarsuaq, your photo will be the first one of Narsarsuaq.

Nổi bật

© 2017 weawow