Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Narsarsuaq

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 23 T3 24 Tứ 25 Năm 26 Sáu 27 Bảy 28 CN 29 T2 30 T3 1 Tứ 2

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:14

Hoàng hôn4:22

Hoàng hôn20:46

Hoàng hôn21:38


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 1:00
  • Hôm nay 4:00
  • Hôm nay 7:00
  • Hôm nay 10:00
  • Hôm nay 13:00
  • Hôm nay 16:00
  • Hôm nay 19:00
  • Hôm nay 22:00

Những người Narsarsuaq nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Narsarsuaq.

Những thẻ phổ biến của Narsarsuaq

  • There is no tag in the photo of Narsarsuaq.

Hình ảnh Thời tiết ở Narsarsuaq

There is no post in weawow at Narsarsuaq. If you post the photo of Narsarsuaq, your photo will be the first one of Narsarsuaq.

Nổi bật

© 2018 weawow