hình ảnh
Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Tasiilaq

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 24 T2 25 T3 26 Tứ 27 Năm 28 Sáu 29 Bảy 30 CN 1 T2 2 T3 3 Tứ 4 Năm 5 Sáu 6 Bảy 7

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc1:00

Hoàng hôn21:00

Hoàng hôn0:06

Hoàng hôn21:00


:


Radar mưa Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 16:00
  • Hôm nay 19:00
  • Hôm nay 22:00
  • Ngày mai 1:00
  • Ngày mai 4:00
  • Ngày mai 7:00
  • Ngày mai 10:00
  • Ngày mai 13:00

Nổi bật

© 2018 weawow