Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Escola Lauro M. Montenegro
 2. Thời tiết Sítio Antônio Bassani
 3. Thời tiết Pinheiral
 4. Thời tiết Sítio José C. V. Dias
 5. Thời tiết Paraná
 6. Thời tiết Registro Velho
 7. Thời tiết Sítio João M. da Silveira
 8. Thời tiết Sítio Adão Bots

Các thẻ

 1. Núi ở Lapa
 2. Thời tiết ở Lapa
 3. Lượt xem ở Lapa
 4. đồi ở Lapa
 5. Cục đá ở Lapa
 6. đứng ở Lapa
 7. Đá ở Lapa
 8. Sườn đồi ở Lapa
 9. Nhìn ra ở Lapa
 10. Natureza ở Lapa
 1. Thế giới
 2. Brazil
 3. Thời tiết Parana
 4. Thời tiết Lapa
 5. Ngày mai thời tiết ở Lapa
© 2024 Weawow Tiếng việt