Hôm nay

Max Min
Guarujá

Hôm nay thời tiết

Nhiệt độ rõ ràng.

Cường độ cực tím

Mây phủ

Độ ẩm

Điểm sương

Áp Suất

Gió

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Những người Guarujá nổi tiếng

Nổi bật

© 2020 weawow