Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Puerto Ordaz
 2. Thời tiết Guayana City
 3. Thời tiết San Felix
 4. Thời tiết Puerto Ordaz and San Felix

Các thẻ

 1. Mát mẻ ở Ciudad Guayana
 2. Vui vẻ ở Ciudad Guayana
 3. Tôi ở Ciudad Guayana
 4. Vui mừng ở Ciudad Guayana
 5. Instagood ở Ciudad Guayana
 6. Con trai ở Ciudad Guayana
 7. Riêng tôi ở Ciudad Guayana
 8. Nụ cười ở Ciudad Guayana
 1. Thế giới
 2. Venezuela
 3. Thời tiết Bolívar
 4. Thời tiết Ciudad Guayana
 5. Ngày mai thời tiết ở Ciudad Guayana
© 2023 Weawow Tiếng việt