Bảy, 1

Thứ Bẩy

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Kiruna Pastorat
 2. Thời tiết Kiruna Kyrka
 3. Thời tiết Hotel Kebne
 4. Thời tiết Tuolluvaara
 5. Thời tiết 基律纳机场 (KRN)
 6. Thời tiết Kiruna Airport

Các thẻ

 1. Cây ở Kiruna
 2. Hoàng hôn ở Kiruna
 3. đi dạo ở Kiruna
 4. Cánh đồng ở Kiruna
 5. Lửa ở Kiruna
 6. Nước ở Kiruna
 7. Theo dõi ở Kiruna
 8. Hydrant ở Kiruna
 9. Cực ở Kiruna
 10. Artic ở Kiruna
 1. Thế giới
 2. Sweden
 3. Thời tiết Norrbotten
 4. Thời tiết Kiruna
 5. Bảy, 1 Thg4 thời tiết ở Kiruna
© 2023 Weawow Tiếng việt