Thứ Ba

Max Min
Byske

T3, 11 Thg5 thời tiết

Nhiệt độ rõ ràng.

Cường độ cực tím

Mây phủ

Độ ẩm

Điểm sương

Áp Suất

Gió

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Hình ảnh nổi bật

© 2021 Weawow Tiếng việt