T2, 10

Thứ Hai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Oxentea
 2. Thời tiết Goian
 3. Thời tiết Raionul Dubăsari
 4. Thời tiết Molovata
 5. Thời tiết Holercani
 6. Thời tiết Casa de Odihnă Holercani
 7. Thời tiết Dubasari

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Republic of Moldova
 3. Thời tiết Raionul Dubasari
 4. Thời tiết Cocieri
 5. T2, 10 Thg4 thời tiết ở Cocieri
© 2023 Weawow Tiếng việt