Hôm nay thời tiếtSáu, 27 Thg5 3:56

Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt
Chi tiết
Max Min
Stoenesti

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Hoàng hôn

hmin


Hôm nay
Trăng tròn
Trăng non

Bản đồ thời tiết

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ

Nhiệt độ rõ ràng.

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Hình ảnh Thời tiết ở Stoenesti

Chưa có hình nào được đăng

Các nhiếp ảnh gia ở Stoenesti

Không có nhiếp ảnh gia nào được nêu ra.

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Bărbăteşti
  2. Thời tiết Bărbătești
  3. Thời tiết Băile Olănești
  4. Thời tiết Băile Olăneşti
  5. Thời tiết Vulpueşti
  6. Thời tiết Oraş Bãile Olãneşti

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

© 2022 Weawow Tiếng việt