Thứ Tư

Max Min
Okinawa

Tứ 22 Thg5 thời tiết

Nhiệt độ rõ ràng.

Cường độ cực tím

Mây phủ

Độ ẩm

Điểm sương

Áp Suất

Gió

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Hình ảnh Thời tiết ở Okinawa

Nổi bật

© 2019 weawow