Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Odessa

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 25 T2 26 T3 27 Tứ 28 Năm 1 Sáu 2 Bảy 3 CN 4 T2 5 T3 6 Tứ 7 Năm 8 Sáu 9 Bảy 10

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:42

Hoàng hôn6:12

Hoàng hôn17:37

Hoàng hôn18:07


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 20:00
  • Hôm nay 23:00
  • Ngày mai 2:00
  • Ngày mai 5:00
  • Ngày mai 8:00
  • Ngày mai 11:00
  • Ngày mai 14:00
  • Ngày mai 17:00

Hình ảnh Thời tiết ở Odessa

Nổi bật

© 2018 weawow