Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Venice

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 22 T2 23 T3 24 Tứ 25 Năm 26 Sáu 27 Bảy 28 CN 29 T2 30 T3 1 Tứ 2 Năm 3 Sáu 4 Bảy 5

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:12

Hoàng hôn5:41

Hoàng hôn20:06

Hoàng hôn20:38


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 5:00
  • Hôm nay 8:00
  • Hôm nay 11:00
  • Hôm nay 14:00
  • Hôm nay 17:00
  • Hôm nay 20:00
  • Hôm nay 23:00
  • Ngày mai 2:00

Hình ảnh Thời tiết ở Venice

Nổi bật

© 2018 weawow