Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Al Khobar

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 22 T2 23 T3 24 Tứ 25 Năm 26 Sáu 27 Bảy 28 CN 29 T2 30 T3 1 Tứ 2 Năm 3 Sáu 4 Bảy 5

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:09

Hoàng hôn4:45

Hoàng hôn18:06

Hoàng hôn18:30


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Ngày mai 3:00
  • Hôm nay 6:00
  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00

Những người Al Khobar nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Al Khobar.

Những thẻ phổ biến của Al Khobar

  • There is no tag in the photo of Al Khobar.

Hình ảnh Thời tiết ở Al Khobar

There is no post in weawow at Al Khobar. If you post the photo of Al Khobar, your photo will be the first one of Al Khobar.

Nổi bật

© 2018 weawow