hình ảnh
Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Žermanice

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 24 T2 25 T3 26 Tứ 27 Năm 28 Sáu 29 Bảy 30 CN 1 T2 2 T3 3 Tứ 4 Năm 5 Sáu 6 Bảy 7

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc4:39

Hoàng hôn3:55

Hoàng hôn20:58

Hoàng hôn21:42


:


Radar mưa Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 5:00
  • Hôm nay 8:00
  • Hôm nay 11:00
  • Hôm nay 14:00
  • Hôm nay 17:00
  • Hôm nay 20:00
  • Hôm nay 23:00
  • Ngày mai 2:00

Những người Žermanice nổi tiếng

Hình ảnh Thời tiết ở Žermanice

Nổi bật

© 2018 weawow