Tứ, 15

Thứ Tư

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Mardin
  2. Thời tiết Midyat İlçesi

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Turkey
  3. Thời tiết Midyat
  4. Tứ, 15 Thg2 thời tiết ở Midyat
© 2023 Weawow Tiếng việt