Bảy, 27

Thứ Bẩy

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Sāqizlī
 2. Thời tiết Nīw Bābā
 3. Thời tiết Bābā Kurkur
 4. Thời tiết Kirkuk District
 5. Thời tiết Shawrāw
 6. Thời tiết Kirkuk Air Base
 7. Thời tiết Al Başrah
 8. Thời tiết Ḩayy al Andalus

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Iraq
 3. Thời tiết Kirkuk
 4. Thời tiết Kirkuk
 5. Bảy, 27 Thg7 thời tiết ở Kirkuk
© 2024 Weawow Tiếng việt